Casablanca acudit per a hipsters moderns en català

Casablanca

Torna-la a tocar, Sam

Acudit: Acudit per a hipsters moderns. Torna-la a tocar, Sam - Encara no he pogut veure Casablanca perquè estic acabant una novel·la molt interessant, però sé que és una pel·lícula de jazz boníssima, i que té unes crítiques molt bones al Fotogramas i al Rockdelux...

Als buixots ens encanten les frases incòmodes, les converses absurdes, les situacions còsmiques, els barbarismes i els silencis. No volem que es perdin les expressions de carrer, les frases fetes de tota la vida, les dites i els refranys populars. Són una manera de posar-les al dia, d'actualitzar-les i recuperar-les.

SI T'AGRADEN ELS NOSTRES DISSENYS IL·LUSTRATS, ACUDITS, FRASES FETES I EXPRESSIONS CATALANES SEGUEIX-NOS AL NOSTREinstagram els buixots INSTAGRAM O AL instagram buixots FACEBOOK I/O COMPARTEIX LES BUIXOTS A LES TEVES XARXES SOCIALS