apechuga barbarisme il·lustrat

"Apechuga"(Afeixuga)

Barbarisme."Apechuga"(Afeixuga) Carregar amb alguna obligació o circumstància ingrata o no desitjada. Una càrrega, fer sentir fortament el seu pes (sobre qui la suporta)

Buixots