Les Gambes de Palamós

Les Gambes de Palamós són molt bones, les de Calonge i les de Sant Feliu, no!

Minimal and Colorful vector Illustrations with an iPadPro, Procreate and Affinity Designer. Copyright ©️ Buixots.com 2020