Buixot estàs fet un tros digital illustration using iPadPro and Affinity Designer

Estàs fet un artista!

Si és que estàs fet un bon tros de @#$%ista!

Minimal and Colorful vector Illustrations with iPadPro using Procreate and Affinnity Designer. Copyright ©️ Buixots.com 2020